Individuální program

Program sestavený konkrétně podle vašich konkrétních problémů, časových i finančních možností.

Program začíná dvouhodinovou diagnostickou částí, ve které je vám navrhnut časový plán a doplňky dle aktuální situace. Dobře víme, že každý z nás je neopakovatelný a proto individuální programy přináší vůbec ty nejlepší výsledky.
Cena je odvislá dle domluveného počtu terapií.
 

 
 
© 2024 Klub Přátel Zdraví