Meridiánová masáž

Masáž vychází ze znalostí tradiční čínské medicíny, která pracuje s energetickými kanály zvanými meridiány.

Jimi proudí energie související s určitým orgánem. Nerovnoměrnost proudění energie v meridiánových drahách působí nejprve psychické obtíže, v delším časovém horizontu pak obtíže tělesné.

Meridiánová masáž pracuje s rozváděním energie v těchto drahách sedativně či tonizačně, odstraňuje překážky v proudění čchi a nastoluje harmonii na tělesné, emocionální a duševní úrovni.

Regulace energie se provádí přímou stimulací drah nebo čínských akupunkturních bodů, což je vlastně akupunktura. Ta se nemusí provádět výhradně jehlami, lze ji provádět dotykem na vybraný bod.

 

 
 
© 2024 Klub Přátel Zdraví