Diagnostika

Ve snaze přiblížit se řešenému problému co nejblíže považujeme za nutné zjistit si co nejvíce informací o Vaší současné psychické i fyzické pohodě. K tomu slouží řada diagnostických postupů a metod.

Při první návštěvě a našem krátkém seznámení vám nabídneme krátké občerstvení, při němž probíhá vyplňování karty. Rádi porovnáme zjištění lékařů, či výsledky přístrojových nebo laboratorních vyšetření, s výsledky, které vyplývají z diagnostiky naší.

Orientujeme se podle vzhledu klienta, jeho postoje, popřípadě chůze, reflexní diagnostiky, pulsu, stavu pokožky, odporu podkoží, svalového napětí, či rozsahu pohybů v reakci na dotek. Vyšetření se provádí ve stoje, vsedě nebo na terapeutickém lehátku. Z probíhajícího dialogu mezi terapeutem a klientem doplňujeme získané poznatky o kvalitě jeho života, jeho běžných návyků a rodinné anamnézy, do výsledného celku. Tento pak slouží jako podklad pro návrh léčebného programu. Vždy je pro nás závazné klientovo svobodné rozhodnutí. Je pro nás nepřípustné zakazovat klientovi návštěvy lékařů či jiných terapeutů, nebo odpírat jejich doporučenou léčbu.

Na základě tohoto sezení a porovnáním s učením tradiční čínské, indické či tibetské medicíny, je klientovi nabídnut program, který obsahuje široké spektrum přírodních či alternativních masérských a dotekových technik v kombinaci s bylinnou léčbou, cvičením, popřípadě úpravou jídelníčku a stravovacích návyků. Nezavrhujeme ani vědecké postupy používané v moderní rehabilitační fyziologické praxi.

Nemůžeme vám slíbit, že objevené disharmonie mohou být vyřešeny v době několika hodin či dnů. Zpravidla se jedná o dlouhodobější proces, ve kterém je klient neustále konfrontován se svým stavem a stanoveným programovým záměrem. Terapeut by měl být ten, kdo dovede následné změny poznat a klientovi je popsat a pomoci mu se v daném okamžiku zorientovat.
 
 
© 2024 Klub Přátel Zdraví