Co mnozí o lymfě nevědí

Foto: google.com
Při studiu materiálů a zjišťování odpovědí na otázky, které vyvstaly ze zkušeností těch, kteří prošli kúrou ručních lymfatických masáží, vyvstala i potřeba napsat tento článek. Jeho záměrem je osvětlit některá témata a důležité skutečnosti, které se (někdy jen zdánlivě) týkají lymfatického systému lidského těla.

1. Ruční lymfomasáž vs. lymfodrenáž – v podstatě jde o stejné hmaty, stejnou praxi, jen "lymfodrenáž" se oficiálně učí jen terapeuti na vysoké škole.
2. Lidské tělo má přibližně 300 – 500 nerovnoměrně rozložených uzlin, z nichž většina je uvnitř trupu, a lymfatický sytém je vztahově propojen s imunitou organismu.
3. Lymfa je totéž co míza.
4. Cévní lymfatický systém nemá u člověka i ostatních suchozemských savců své srdce jako systém krevní – funguje z celé poloviny díky pohybu kosterního svalstva a dýchání.
5. Po poškození či přerušení lymfatických cév (úrazem, operací, ozařováním, vysokým tlakem) se cévy vyššího řádu už nikdy neobnoví – jen mízní vlásečnice – mezibuněčná tekutina stagnuje v tkáních a vzniká trvalá nedostatečná drenáž.
6. Nejúčinnější je lymfatické ošetření při zachování tří jednoduchých pravidel: směrování hmatů, míře tlaku a rytmu jednotlivých hmatů. Z toho vyplývá pořadí ošetření tělesných partií a časová náročnost terapií. Proto se dělí do několika hodinových až dvouhodinových sezení. Ošetření dolních končetin předchází řádné ošetření trupu a oblasti terminu a profundu. To by se mělo týkat i přístrojových lymfodrenáží.
7. V průběhu lymfatické kúry se nedoporučují terapie, které vedou k přehřívání organismu (např. sauna, bahenní koupele, ...), intenzivní tělesná cvičení (squash, intenzivní běh, aerobic, …) a silově náročné sporty.
8. Kontraindikace lymfatických ošetření: při zvýšené funkci štítné žlázy a akutním onemocnění ledvin, při zánětech, horečkách a dalších akutních stavech.
9. Lymfatické masáže mají výborné uplatnění na otoky (edémy) neorgánového původu, při detoxikaci organismu, uvedení do rovnováhy po dlouhodobém užívání antikoncepce v přípravě na těhotenství, dále při alergiích, únavových syndromech, rehabilitacích po úrazech a operacích, mikrochirurgických a kosmetických zásazích. Je to skvělá prevence problémů s žilními potížemi, podružných projevech cukrovky typu II., celulitidě a stárnutí pokožky. Rovněž u akné či jiných kožních problémů přináší lymfatická ošetření dobré výsledky.
10. V klinické praxi jsou lymfatické masáže vyhledávanou terapií při popáleninách, ošetření bércových vředů a erysipelu (tzv. „růže“), dále pak v následné péči při onkologických onemocněních.
11. Celulitida je jevem, kterému předchází ochabnutí elastických vláken ve škáře pokožky. Lymfatická kúra je zde jednou z podpůrných terapií, která vede k zlepšení vzhledu kůže, avšak neřeší odstranění příčiny. Zde je nutno zařadit další možnosti péče o partie s projevem celulitidy – zejména hydrataci organismu, detoxikaci a zvýšení vnitřního pH organismu.

Co z výše uvedeného vyplývá? Pro mě osobně to, že lymfa není všemocná, ale mocná je. Snad budou tyto informace něčím užitečné pro praxi i Vám.

Marek Bednář
 

 
Foto: google.com
© 2024 Klub Přátel Zdraví