Tajemné meridiány II.

Druhý z dvanácti dílů seriálu o energetických drahách lidského organismu, jejich významech v různých rovinách a jejich vztazích.

Meridián tlustého střeva

Čas: 5. – 7. hodina ranní
V nejvyšší činnosti je tlusté střevo. Doporučujeme navyknout si v tuto dobu na vyprazdňování, vyhýbat se stresu a spěchu. Probouzet se je třeba postupně, neboť nemocní lidé se právě v tuto dobu cítí velmi špatně. Je vhodné pít hodně čaje.

Obecná charakteristika: jangová dráha probíhá vzestupně od ruky k hlavě
Průběh dráhy: Začíná u nehtového lůžka ukazováčku, vede po vnější straně ukazováčku k zápěstí, dále podél vnější strany předloktí, přes loket k nadloktí a k nejvyššímu bodu na rameni. Jedna větev meridiánu se stáčí do vnitřku těla a vede do plic a dále k tlustému střevu. Další větev zůstává na povrchu a vede ke krku, přes tvář a vnitřkem přes zuby a vnitřkem přes zuby a končí v místě, kde překříží horní ret pod nosní dírkou.

Orgány a okrsky pod vlivem: ústa, zuby, hlava , hrdlo, jazyk, tváře, jícen a horní končetiny
Nálady: smutek
Element: kov – vzduch
Rovnováha energie: schopnost nadchnout se, umění odpouštět, schopnost nechat věci běžet, velkorysost

Fyzické projevy energetické nerovnováhy: bolesti zubů, bolestivý otok hrdla provázený zduřením mandlí, zánět hrdla, bolesti v nadloktí a v břiše, ale také zežloutnutí očního bělma, pocit sucha v očích, výtok řídkých hlenů a krvácení z nosu, syndrom zablokování krku, nefunkčnost a potíže s ohýbáním ukazováčku
Psychické projevy energetické nerovnováhy: Disharmonie dráhy vyvolá tajnůstkářství, dlouhodobé zadržování přežitých, už neaktuálních emocí a citů, problémy s aktem dávání a přijímání na citové rovině a z toho vyplývající pocity nedostatečného ocenění či zneužívání s neprojevovanou vnitřní depresí. Dále soužení, pocity viny, deprese, apatie, lhostejnost, lakota, sobectví.

V příštím týdnu se po čínském pentagramu vztahu orgánů přesuneme k elementu země. Následovat budou dráhy žaludku a sleziny/slinivky.

Úvodní díl seriálu: 1. Úvod + plíce
Zdroj: cestakduze.webnode.cz

 

 
 

Průběh dráhy tlustého střeva
 
© 2024 Klub Přátel Zdraví