Ajurvédský test určí vaši konstituci

Všechno plyne. Život se neustále mění a ajurvéda je umění přizpůsobit si tyto změny tak, aby člověk zůstal šťastný a zdravý.

Denní a roční doby, počasí a jídlo, přátelství a nepřátelství , práce a spánek – to vše působí velmi intenzivně na každého člověka, jehož ajurvéda chápe jako součást kosmu. Člověk je soustavně konfrontován s pěti „elementy“. Jména těchto elementů – země, voda, oheň, vzduch a „nebeský“ éter – napovídají, že má jít o různé druhy hmoty. Elementy jsou ovšem především specifické vlivy okolí na člověka, a to nejen ty materiální. Člověk se těší zdraví, pokud jsou jeho tělesné elementy v harmonii s prostředím. Nerovnováha mezi nimi startuje první stadium vzniku nemoci.

První stadium nemoci se projevuje podle ajurvédských představ narušením rovnováhy mezi třemi dóšami (životní energie), základních dynamických energií nebo základních funkcí váta, pitta a kapha. Tyto síly organismu se skládají z výšeuvedených pěti univerzálních elementů, které se u každého člověka smíchají ihned po jeho zplození do individuální poměru (prakrti). Ten zůstává celý život víceméně neměnný a ovlivňuje osobní charakter, fyzickou konstituci i dispozice člověka. Toto pojetí se blíží modernímu chápání genetického dědictví. Prakrti není nikdy nutné léčit, protože tento poměr dóš je pro nás nejpřirozenější. Musíme pouze odstraňovat to, co deformuje naši pravou přirozenost.

Všechny léčebné postupy ajurvédy, stejně jako doporučení vhodné stravy a životního režimu, jsou orientovány na naši vikrti, tj. na potlačení nebo odstranění přebytků, které jsou příčinou nerovnovážné činnosti dóš. Tyto přebytky jsou v této individuální hře sil zapříčiněny špatnou stravou, škodlivými vnějšími faktory, negativními emocemi – jako je strach, zlost nebo chtíč – a v neposlední řadě i přepracovaností . Největší poruchy se obvykle týkají naší převažující dóši nebo dóš.

Vikrti je stav, který vzniká z nesprávného vztahu k prostředí, ve kterém se nacházíme. Když nevíme, co je nejlepší pro naši konkrétní konstituci, často se vystavujeme škodlivým vlivům, jako například nepřiměřeným smyslovým stimulům, nevhodnému jídlu a stresujícím činnostem. Také činíme chybná nebo nedostatečná opatření pro to, abychom se vyrovnali s dopadem změn ročních období. Tyto vlivy jsou příčinou tělesného, psychického a citového stresu, který přetěžuje náš systém a způsobuje deformaci optimálního dynamického vztahu mezi dóšami. To pak snižuje naši schopnost přizpůsobit se účinně životním podmínkám.

Každá dóša se opírá o spojení dvou živlů, přičemž dominují vlastnosti aktivnějšího elementu (vzduch , oheň a voda jsou aktivní, pohyblivé živly). Tak jako život žádného jedince nevyjadřuje dokonalou rovnováhu všech tří dóš, neexistuje ani případ, kdy je jedinec charakterizován čistě jedinou dóšou. I když se vlastnosti primární dóši projevují nejzřetelněji, vlastnosti méně dominantních dóš rovněž vždy ovlivňují nějakým způsobem to, jací jsme. Stupeň tohoto ovlivnění závisí na relativní síle konkrétní dóši. Všeobecně však platí, že všichni máme přirozenou dispozici k nadměrné činnosti naší nejsilnější dóši. Když tomuto sklonu budeme věnovat patřičnou pozornost, dokážeme zvolit správný jídelníček i správný životní režim, který bude působit proti nadměrnému zvyšování naší dominantní dóši.

Kdo jsem? Určení konstitučního typu

Určení poměru míšení dóš lze vyčíst ze vzhledu (postavy, barvy kůže, lesku očí), četných dotazů (na barvu moči, složení stolice, délku spánku) a především z tepu. Pulzová diagnostik se provádí pomocí tří prstů a dovede určit původní nastavení (prakrti) a také nerovnováhu dóš pozvednutých nad míru danou člověku při zrození. Správné provedení diagnostiky vyžaduje letitou praxi, proto pokud si chcete být svou konstitucí jisti, doporučujeme obrátit se na školeného ajurvédského lékaře, kterých působí v České republice několik.

Níže uvádíme popis jednotlivých dóš a jejich vlastností. Pro základní orientaci si můžete zkusit sami vyplnit test určený pro každou dóšu (součtem kladných odpovědí u jednotlivé dóšy).

Pod testem naleznete popis nerovnováhy (vikrti) pro každou dóšu a doporučení jakým způsobem ji snížit. Kapha - silná a klidná jako slon (energie lubrikace vytvářející strukturu)

Je zastoupena živly vody a země. Její fyzikální vlastnosti (guna) jsou : těžkost, olejnatost, chlad, měkkost-mírnost, stabilita-pevnost, slizkost-lepkavost, sladkost.

Kapha prakrti Lidé s kapha konstitucí mají relativně pomalý metabolismus, déle tráví a bez velkých obtíží vynechají klidně jídlo. Jakoukoli činnost vykonávají ve volnějším tempu, ale mají dost sil a výdrže a jsou schopni vyvinout velké úsilí, aniž by se vyčerpali. Jejich reakce jsou pomalé a uvážené a jsou dostatečně pevní, aby nepodléhali snadno stresu. Tím vším se stávají přirozené odolnými vůči nemocím.

Lidé s kapha konstitucí někdy potřebují trochu více času, aby něco pochopili, ale jakmile to pochopí, jen zřídkakdy to zapomenou. Mají velkou chápavost a dobrou paměť. Jsou vyrovnané povahy, spokojení a emočně stabilní a obvykle je uspokojuje vše, co se jim v životě naskytne. Pokud milují nebo nenávidí, přetrvávají v nich tyto city dlouhou dobu. Atribut hromadění, charakteristický pro kaphu, umožňuje těmto lidem snadno získat a udržet si jak hmotné bohatství, tak milující přátele. Podle tradičních ajurvédských spisů jsou kaphy nejvíce připodobňovány slonu.

Test pro sílu kaphy

Mám silnou , těžkou tělesnou stavbu

Teplo ani chlad mi nevadí, ale občas mám rád pohodové teplo

Moje kůže je robustní, spíše chladná a lesklá

Hned tak něco mě nevyvede z klidu

Potřebuji hodně spánku a jsem spíše těžko k probuzení

Učím se spíše pomalu, ale naučené zato dobře uchovám

Pro nové projekty se nejprve musím rozehřát, všechno je nutno dobře promyslet

Plánuji důkladně a metodicky

Mám rád svoji pravidelnost, ale nepředvídaná věc mě nevyvede z míry

Sbírám rád všechny možné věci

Spoustu řečí považuji za zbytečnou, svoje žádosti předkládám ve vhodném okamžiku a s rozvahou

Chodím spíše pomalu, ale velmi vytrvale

Jím rád, ale mohu bez obtíží jídlo vynechat

Nedám-li si pozor snadno ztloustnu

Mám rád teplé a suché klima

Kapha vikrti

Když vzniká kapha vikrti, všechny výše uvedené příznivé vlastnosti se začnou měnit na špatné. Člověk se stává otupělým, letargickým, samolibým a apatickým, ztrácí chuť k pohybu do té míry, že může spát a odpočívat po abnormálně dlouhou dobu. Trávení se silně zpomalí a člověk začíná trpět nadváhou. Kaphická tendence k hromadění ho mění v hamižníka a lakomce. Lidé s touto nerovnováhou jsou náchylní k zánětům dutin a k respiračním chorobám, alergiím, obezitě, nesnášenlivosti cukru, špatnému trávení a otokům. Dominance kapha vikrty u Evropanů vede často k nadváze, problémům s dutinami, cukrovce a bronchitidě.

60ti letá paní Magda přišla do ajurvédské ordinace na doporučení své dcery. Paní Magda žije na malém městě a celý svůj produktivní život rozdělovala mezi svou práci účetní a rodinu. Veškerý svůj volný čas věnovala zajištěním nákupů, vařením a úklidu. Jediným odpočinkem bylo sledování televize. Vydatná česká kuchyně, spaní po obědě, pozdní večeře a málo pohybu způsobily stagnaci lymfy, otoky, nadváhu a začínající cukrovku. První fází léčby bude spočívat v odstranění převládající složky kapha pomocí nového stravovacího režimu, očistnýchtechnik pančakarma a speciálních masáží.

Co dělat když je kapha příliš silná

Hledat duševní vzrušení

Sbírat nové zkušenosti

Pravidelný pohyb, gymnastika, sport

Žádné spaní mezi 6 hodinou ranní a 18 hod večerní

Suché teplo

Vyhýbat se vlhkému chladu

Masáže celého těla bez oleje

Nejíst příliš mnoho

Volný čas využít pro aktivity, dělat výlety

Jídlo: lehká, suchá a teplá potrava, ječmen, kukuřice, proso, pohanka, žito, netučné mléko, med, trpké ovoce jako jablka, hrušky, granátová jablka, brusinky, všechny luštěniny, žádné tofu, ne chřest a lilek, málo brambor, málo zelí, málo soli, opatrně při všem sladkém

Chutě: sladké (opatrně se vším sladkým), ostré (kajenský pepř, zázvor, ředkvičky), hořké (špenát, listová zelenina), trpké (zelená listová zelenina, fazole, čočka, hrách)

Vyhledávat protichůdné vlastnosti kaphy.

Pita – tygr, kterého není radno dráždit (energie trávení a metabolických procesů)

Pita je zastoupena živly ohně a vody. Její fyzikální vlastnosti (guna) jsou olejnatost, horkost, prudkost/pronikavost, tekutost, pohyblivost, kyselost, ostrost.

Pitta prakrti

V lidech s konstitucí, v níž převažuje pitta, se projevují kvality tepla, citlivosti a intenzity, spojené jak s dóšou pitta tak s bhútou agni. Typické pro ně je, že nesnášejí vysoké teploty. Dávají přednost chladnějšímu prostředí. Když dostanou horké jídlo nebo nápoj, čekají až se zchladí, než ho začnou požívat.

Mají velkou chuť k jídlu a dobré trávení a jsou schopni strávit větší množství potravy než lidé s převahou kaphy nebo váty. Lidé s převahou pitty mají rychlý metabolismus, stráví jídlo a vyloučí odpady velmi rychle. Vzhledem k tomu, že jejich chuť k jídlu a trávicí schopnosti jsou silné, mohou být, když mají hlad, popudliví a podráždění. V důsledku toho hůře snášejí půst.

Jsou obvykle střední postavy a disponují průměrnou silou a odolností. Jejich pleť je hebká, teplá, narůžovělá a citlivá. Lidé typu pitta mají vřelou povahu, jsou odvážní a láskyplní. Jsou rychlí, bystří a inteligentní. Umí se soustředit, dokáží být lstiví, uznalí a reagují rychle na podněty. Podle tradičních ajurvédských spisů jsou pitty nejvíce připodobňovány tygru.

Marek , 45letý konzultant z Curychu přenechává lékaři své orosené zápěstí. Je to typický představitel dnešního západního životního stylu. Dvacet let pracuje v bankovní sféře a většinu dne tráví v kanceláři. Celý den probíhá pod mírným stresem bez odpočinku či jiné ventilace nahromaděného stresu. Své stavování řeší rychlým způsobem v místní kantýně, večer si objednává jídlo z blízké restaurace či se odbyde sendvičem. Výsledek: převládá u něho složka pitta. Tento problém se popisuje jako narušení „tepelného principu“, který přísluší všem metabolickým procesům v těle, jako je látková výměna nebo zažívání.

Test pro sílu pitty

Mám středně velkou postavu

Když se druzí oblékají teple, vystačí mi jen jedno tričko

Moje kůže je spíše vlhká a mám sklon k pocení

Moje kůže je náchylná k tvorbě pigmentu

Snadno se pohorším nebo rozhněvám, i když to někdy nedávám najevo.

Učím se rád a cíleně

Když se pro něco rozhodnu, tak to také dokončím

Svoje nápady sestavuji logicky, nejraději v podobě diagramů

Jsem přesný ve svém denním plánování

Rád diskutuji a chtěl bych přesvědčit

Moje chůze je rozhodná a pravidelná

Mám dobrou chuť k jídlu, přijde mi zatěžko vynechat jídlo

Spím pevně, ale ne příliš hluboce

Rád plavu v chladné vodě

Pitta vikrti

Když se pitta stává nadměrnou, lidé typu pitta projevují hněv, netrpělivost, podrážděnost a frustraci a jsou rovněž náchylní ke zmatenosti a emocionální přecitlivělosti. Často kladou nadměrné požadavky na své okolí a jejich normálně břitký intelekt a jasná a rychlá řeč se mohou přejít do ostré a řezavé podoby. Když teplo v těle nadměrně roste, mohou se objevit poruchy kůže (vyrážky a uhry), jakož i problémy se zrakem a plešatost. Lidé s pitta vikrti jsou náchylní k peptickému překyselování, problémům s játry a žlučníkem, žaludečním vředům, kolitidě a bolestem hlavy.

Co dělat, když je pitta příliš silná

Včasná a pravidelná jídla

Nevynechávat jídla, nejíst příliš mnoho

Nehonit se

Nekontrolovat se příliš, nepřehánět s plánovaním a prací

Vyhýbat se zlobení

Vyhýbat se silnému slunění

Žádná sauna, žádné horké koupele

Skutečné uvolňování

Procházky kolem moře nebo řeky časně ráno nebo večer

Spát v chladnu

Žádné dráždivé pochutiny

Veselost, smích

Jídla: žádná ledově studená jídla, ale chlazená jídla, syrová zelenina, olivový olej, slunečnicový olej, chřest, tykev, okurky, brambory, brokolice, celer Chutě: sladké (mléko, máslo, ghi, růže, pšenice, oves, ječmen, ovoce jako avokádo, kokos, trocha medu a melasy, hořké (špenát a ostatní zelená listová zelenina, žlutý kořen, mrkev), trpké (zelená listová zelenina, fazole, čočka, hrách)

Vyhledávat protichůdné vlastnosti pitty.

Váta – vzdušný element přináší sny o létání (energie pohybu, který reguluje všechny aktivity v těle)

Je zastoupena živly prostoru (éteru) a větru. Její fyzikální vlastnosti (guna) jsou: lehkost, sucho/bezolejnatost, chlad, jemnost/drobnost, pohyb, čistota/bez lepkavosti, drsnost

Váta prakrti

Vzhledem k tomu, že váta ovládá pohyb a zajišťuje vysušovací funkci v těle, charakterizuje lidi s převahou váty rychlost a suchost. Vykazují větší tělesnou pohyblivost, než lidé zbývajících dóšických konstitucí. Pohybují se a konají rychle, ale rychle se také unaví. I když mají dostatečný přísun výživných potravin, mají poměrně menší výdrž než ostatní. Jejich chuť k jídlu, trávicí schopnost a vylučování jsou kolísavé.

Mají štíhlé tělo, mohou být jak malí, tak vysocí. Vzhledem k tomu, že vysušující energie váty je silnější než schopnost kaphy zajišťovat promazávání a zvlhčování, jsou jejich ústa, nosní dírky a pokožka suché. Suchost se rovněž projevuje v relativné nedostačující lubrikaci jejich svalových tkání. To vede k menší fyzické síle a vytrvalosti, než tomu je u ostatních typů. Můžeme také slyšet loupání a praskání v jejich kloubech, způsobené jejich nedostatečným promazáváním.

Lidé typu váta mají rychlou mysl a jsou rychle připraveni k akci. Rychle vyhodnotí situaci a učiní bezprostřední rozhodnutí. Jejich odezva na životní situace je pružná a mohou často měnit svoje názory i náladu. Evropané reprezentují váta typ, jejich nervózní a bojácný duch jim dovoluje dělat „stovky věcí najednou“. Podle tradičních ajurvédských spisů váty mívají často krásné sny o létání a jsou přirovnávány k zvířatům jako je králík, vrána nebo pes.

35letý David je roztěkaný i v kanceláři lékaře. Nervózně poklepává kolenem, oči mu těkají po místnosti, myšlenky předbíhají rychlá slova. Jeho problémy začaly před 5 lety, kdy nastoupil jako redaktor do novin. Střídání směn, nekonečný stres z termínů, denně několik káv bez možnosti vydatného jídla vedly k nespavosti a počínajícím depresím . Přemíra stymulů a nepravidelnost vedla k zvýšení váta dóši. Léčebný program bude především dbát na pravidelnost, výměnu nabuzujcích za ajurvédské bylinné směsy a obsahovat v první fázi léčení terapii shirodhara - lití oleje na obliče.

Test pro sílu váty

Mám lehké, útlé tělo

Lehce prostydnu, obzvlášť na rukou nebo nohou

Moje kůže je suchá a snadno zdrsní

Moje pocity a nálady se mohou rychle měnit

Nezvládám učení se nazpaměť a rychle zapomínám

Těžko se rozhoduji a svými rozhodnutími si často nejsem jist

Považuji se za kreativního a jsou mi blízké umělecké obory

Mám často nové ideje a snadno se nadchnu

Je mi za těžko vyvíjet pravidelné zvyklosti

Mluvím rychle a živě

Moje chůze je svižná a pružná

Moje chuť k jídlu je nepravidelná

Můj spánek je spíše lehký a neklidný

Rád cestuji

Mám rád teplé vlhké klima

Váta vikrti

Lidé s nadměrnou vátou jsou neustále unaveni a ztrácejí koncentraci. Snadno propadají obavám, úzkosti, zmatku i siláctví, ztrácejí jasný úsudek a schopnost zaměřit na něco svoji pozornost.. Mají lehký nebo narušený spánek. Nerovnováha ve vátě vede ke kolísání životní energie a k únavě, stejně jako k zácpě nebo nepravidelné činnosti střev a k tendenci trpět podváhou. Běžným problémem je suchá pokožka, ztuhlé klouby a studené končetiny.Veškeré neurologické, psychické a degenerativní obtíže jsou spojeny s váta vikrti.

Co dělat, když je váta příliš silná

Pravidelný způsob života

Večer žádné dlouhé vysedávání u televize

Dostatek tepla

Dostatek klidu

Jít spát do 22h

Ne příliš sportu

Před ranním sprchováním masáže sezamovým olejem

Dát si parní lázeň

Vyhýbat se dráždivým pochutinám jako káva, čaj a alkohol

Jídla: teplá, mastná, dobře uvařená

Chutě: sladké (mléko, máslo, ghi, rýže, pšenice, málo ječmene, kukuřice, proso a pohanka, cukrová třtina, melasa, med , dušené nebo nakládané sladké ovoce), kyselé (jogurt, citrony, grepy, zrající sýr), slané (sůl)

Vyhledávat protichůdné vlastnosti váty.

1. 10. 2011, (vm)
 

 
 
© 2024 Klub Přátel Zdraví